Nowina

PRZYZNANIE FINANSOWANIA EU

Spółka WinPlay Group realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 działanie: „Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw”.

Wartość projektu to prawie 1 mln euro, z czego około 50% zostało przyznane przez UE. Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie pozycji VinciPlay na światowych rynkach.

Zapisz się do naszego newslettera

Loading